Padělek

Sezóna: 1
Epizoda: 7 (celkově 7)

Video: Online video celé epizody Padělek

Poté co byl v šesté epizodě seriálu nazvané „Staré dluhy“ zastřelen velitel četnické stanice Radomír Vlach očekávají všichni, že se novým velitelem stane bývalý velitel Hans Gebrt, který velel stanici za Rakousko-uherska a který úspěšně složil zkoušku z jazyka českého. Namísto toho, posílá zemské velitelství v Brně nového velitele Arnošta Sovu.

Na četnickou stanici se dostaví René Zapletal s tím, že v luhačovickém hotelu Popper koupil před dvěma týdny obraz, který se ukázal jako falsum. Měl jej koupit od obchodníka s obrazy, Alexandra Lexy. Nyní žádá četníky, aby mu byly vráceny peníze zaplacené za obraz. LáskaCmíralem se i s podvedeným vydávají do hotelu, kde konfrontují podvedeného s Alexandrem Lexou. Zjišťují, že jednak je obraz skutečně falešný, a pak také to, že muž nebyl podveden skutečným obchodníkem s obrazy Lexou, ale někým, kdo se za něj pouze vydával.

Stáňa Hejkalová, se kterou se snažil sblížit četník Martin Láska si našla nového nápadníka. Při návštěvě hotelu jej Martin zahlédne i se Stáňou. Je to slušně oblečený muž ve středních letech, s bradkou.

Nový velitel Arnošt Sova sloužil ve východní Africe v Německých koloniích, kde byl zajat a strávil tři roky v Anglickém zajetí, které se nepříznivě projevily na jeho zdraví. Je zvyklý na teplé počasí a to místní, podstatně chladnější, mu nesvědčí, a tak řídí četníky především ze svého bytu či kanceláře v přízemí. Pobočníkem se mu stává obecní strážník Hejkal, který mu posluhuje. Ihned po příjezdu se prohlašuje za nemocného a ulehá do postele. Při soukromém rozhovoru sděluje rytmistr Jirka Gebrtovi, že Sovovi vybral schválně tuto stanici, kde je tak zkušený četník jako Gebrt, který je schopen novému veliteli pomoci a někdy i zastat jeho práci.

Vyšetřování případu se tak ujímají Gebrt s Cmíralem, podporováni rytmistrem Jirkou ze zemského velitelství, který původně přijel pouze představit nového velitele stanice. Žena ztvárněná na falešném obraze četníkům připomíná jednu z holek pracujících v šantánu u Rajských a tak se všichni vydávají prověřit tuto stopu. Katku, jak se dívka jmenuje, má vyzpovídat Zdeněk Cmíral, který se rozkoktá, když mu dívka nabídne „zaučení“. To odmítne, ale dozví se, že na obraze je skutečně ona, a že obraz maloval místní malíř svatých obrázků Pepa Lízner zhruba před měsícem.

Druhý den se vydávají LáskaCmíralem za Líznerem domů. Ten jim neotvírá a od místní ženy zjišťují, že Líznera navštívil včera neznámý muž, který jej strčil dovnitř a pak se ozývaly zvuky zápasu. Násilím vyrážejí dveře, a nacházejí Líznera ležícího posteli mrtvého. Návštěvník byl popsán jako vysoký muž s dlouhým vousy v dlouhém vojenském kabátě. Patolog, doktor Ziegelbauer určil jako příčinu smrti vnitřní zranění, kterým oběť podlehla ve spánku. Je přivolán podvedený kupec obrazu, který však v mrtvém pachatele nepoznává. Informuje však četníky, že pachatele viděl před domem. Tam se již podvodník nenachází, ale od svědků zjišťují, že se jedná o zastavárníka Kebra. Kebr je předveden na stanici, kde se přizná, že obraz skutečně nabídl kupci on, když jej zaslechl v kavárně mluvit o tom, že by rád koupil nějaké Alšovo dílo. Obraz koupil od Líznera jako jeho dílo za padesát korun, doplnil podpis mistra Alše, a prodal naivnímu kupci za 1800 korun. S vraždou však nechce mít nic společného. Jeho alibi na čas vraždy je následně potvrzeno.

Na stanici se dostavuje zbitý statkář Dalibor Růžek, který ohlašuje napadení domkářem Radkem Lojínem. A protože na stanici nikdo z četníků, kromě velitele není, posílá velitel obecního strážníka Hejkala, aby jel s napadeným a předvedl na stanici pachatele. Vrací se však sám, pachatel se mu vysměje, že jako obecní strážník nemá pravomoc někoho předvádět. Do Cejchova jsou tak posláni Cmíral Láskou. Lojína zadrží a předvedou k soudu.

Nový velitel se více než četnické práci věnuje svému zdraví, a tak velení přebírá Hans Gebrt. Při pátrání po vrahovi se nyní mohou chytit snad už jen jediné stopy – muže s výrazným plnovousem. Gebrt předává CmíraloviLáskou seznam všech mužů z okolí s plnovousem, na které si vzpomněl s příkazem, aby u nich prověřili alibi na dobu vraždy. Láska využije pátrání k tomu, aby zjistil něco více o novém nápadníkovi Stáni Hejkalové. Má též plnovous, a tak může svůj osobní zájem skrýt za oficiální pátrání. Vydává se do hotelu, kde zjišťuje, že jde o Johna Wohrischeka, Čecha a americkým pasem, který v hotelu žije již dva měsíce. Před hotelem pak Wohrischeka zahlédne, jak se chystá Stáňu malovat. Přijde k nim a Stáně vyčte novou známost. Okamžitě je mu tento amatérský malíř portrétů podezřelý, a to nejen proto, že si oholil svůj plnovous.

Prověřování četníky zavede i do pivovaru, kde jim forman dá tip na jiného nerudného fousáče, a dokonce je i za ním domů odveze. Ladislav Kysel, jak se fousáč jmenuje, sice v domku, kde bydlí necelé tři měsíce není, ale dle formana jej mohou zastihnout na nádraží, odkud pravidelně někam jezdívá vlakem. Na nádraží jej dobře od vidění znají – jezdívá vlakem pravidelně dvakrát týdně. Dle železničáře Trunce vozí kufry plné obrazů.

Večer Martin čeká na Stáňu před stanicí, aby se jí omluvil za výstup před hotelem. Brzy se dočká nejen Stáni, ale i Wohrischeka který ji doprovází. Její matka Růžena Hejkalová je novou známostí nadšena a zve pana továrníka domů.

Celé osazenstvo stanice neustále spekuluje nad zvířetem, které si jejich nový velitel s sebou přivezl. Pes to není, krmí to živými kuřaty a vydává to divné zvuky. Až výkřik Růženy Hejkalové za brzkého rána, na kterou z bytu velitele vylezl varan vyjasňuje, o jaké zvíře se jedná.

Na Truncovo upozornění, že hledaný Kysel přijel zpět vlakem, navštěvují četníci Kyselův dům. Zastihnou jej doma, a když jej vyzvou, aby je následoval na stanici, všimnou si, že má na nohavici přilepen kolek na označování bankovek (před časem totiž došlo k měnové reformě, od které jsou platné pouze bankovky státem označené kolkem). Rychle prohledají jeho dům a naleznou vytištěné nenalepené kolky. Nepopírá, že se s Líznerem popral, ale Lízner údajně před jeho odchodem ještě žil. Při podrobné prohlídce najdou na půdě nejen tiskařskou desku určenou na tisk kolků, ale i zápisník s iniciálami a adresami kupců a cenou obrazů. Celkově prodal obrazy za půl milionu korun.

Cmíral je, vzhledem k tomu, že pochází z rodiny soudce, určen, aby prošel zápisník a pokusil se dohledat, zda nedokáže z iniciál a adres určit některého z kupců. Při čtení se náhle zvedne a vyběhne do vězení, kde napadne zadrženého Kysela. Ze zápisníku totiž poznal, že jednou z obětí jeho podvodů byla i jeho matka Hortenzie Cmíralová, které pravděpodobně prodal jeden z obrazů, když v Luhačovicích pomáhala četníkům s pátráním po sňatkovém podvodníkovi. Na základě tohoto zjištění ho Gebrt vyšle do Brna, aby od matky zjistil více informací.

Láska je vyslán do hotelu, aby u znalce a prodejce obrazů Alexandra Lexy ověřil pravost jednoho ze zadržených obrazů. Lexa si nechá obraz u sebe k podrobnější expertize s tím, že vše bude do druhého dne hotovo. Návštěvu hotelu se pokusí Láska využít i k prohledání pokoje svého soka Wohrischeka. Když požádá pikolíka o klíče k jeho pokoji, je odmítnut ředitelem hotelu a informován Wohrischek, který vše označí za šikanu způsobenou tím, že ho mu Stáňa nevěnuje dostatečnou pozornost. Vše skončí ostudou a Martin je vykázán z hotelu. Vše pak má večer dohru, když mu přijde vyčinit Růžena Hejkalová a stěžuje si veliteli, že chce překazit Stáně svatbu. Láska pak prohlásí, že se Stáňou skončil. Stáňa v slzách odchází a její matka prohlásí, že zásnuby Stáni a Wohrischeka budou za týden.

Na radnici je zjištěno, že dům, v němž bydlí padělatel Kysel patří Alexandru Lexovi. A nejen ten. V dražbě zabavených nemovitostí koupil domy dva. Také Cmíralovo pátrání ukazuje na Lexu. Od matky zjišťuje, že obraz koupila v hotelu právě od něj. Přivezl jí jej Kysel a zaplaceno bylo nekolkovanými, a tedy neplatnými penězi. Vše pochopitelně bez vědomí jejího manžela, soudce Cmírala.

U statkáře Růžka hoří. Vypadá to na žhářství a v blízkosti byl viděn Lojín, který byl mezitím odsouzen právě za napadení Růžka k pokutě dvou tisíc korun, nebo třem měsícům vězení. Peníze nemá a pokud by šel do vězení, přišel by o úrodu a tím by i zkrachoval. LáskaGebrtem ho musejí urychleně najít, protože po něm jdou lidé statkáře Růžka, a to by nemuselo dopadnout dobře. Nakonec ho nacházejí na poslední chvíli, když se pokouší oběsit. Podaří se jim ho odříznout včas.

Z Brna přijíždí se Cmíralem i rytmistr Jirka. Paní Cmíralová jim zapůjčila auto i řidičem. Zjistilo se totiž, že Alexandr Lexa je ve skutečnosti Alexandr Kysel, odsouzený již před válkou za padělání peněz i obrazů a bratr zadrženého Ladislava Kysela. Četníci se vydávají na adresu druhého domu Lexy, kde zjišťují, že dům je prázdný a že vše již před hodinou a půl odvezl stěhovací vůz. Naštěstí však mají automobil, a tak není problémem dohnat naložený povoz. Tak ji i druhý z bratrů zadržen.

Na stanici Lexa vypoví, že za ním Lízner přišel s obrazem Katky a chtěl mu jej prodat. Ten ho s „tou mazanicí“ vyhodil a Lízner pak obraz podepsal jako Mikoláš Aleš a pod jménem Lexy prodal. Když se to Lexa dozvěděl, poslal svého bratra, aby mu domluvil. Když za ním pak přišel Láska s obrazem, který Lexa maloval, a žádal o expertizu, bylo mu jasné, že musí zmizet… Celý princip podvodu byl geniální – lidé mají peníze, které jsou nyní po měnové reformě neplatné. A když jim někdo nabídne, že za tyto neplatné peníze mohou koupit umělecká díla, málokdo řekne ne.

Alexandr Lexa, nebo Alexandr Kysel, jak se skutečně jmenuje, je obviněn z mnohonásobného podvodu a padělání peněz. Jeho bratr Ladislav Kysel je obviněn ze zabití a padělání peněz.Komentáře

Avatar
Jaroslav 17.2.2017

Dobrý den,
sledoval jsem všechny díly uvedeného pořadu, který byl až na poslední díl Padělek vydařený. Nechápu, jak jste mohli dobrou práci úplně na konec tak poškodit. Škoda peněz, které byly vyplýtvány na tak scénáristicky slabý díl.

Přidat komentář

Hledat

Facebook & Google+

Přehled dílů